Greve og Hole søker toppjobber

Mette Cecilie Greve og Ove Kjell Hole får bare en konkurrent til stillingene som sorenskriver i de nye tingrettene.