Vil granske sikkerheten i kioskene

Arbeidstilsynet vil i den nærmeste fremtid sette de døgnåpne storkioskene under lupen etter ranene av Mix-kiosken i Kong Oscars gate.