Folkemøte utan folk

Fire kommunar skal bli ein. Det skulle vore valkampsaka med stor V. Men debatten er stein daud.