Parkeringsplassen forsvant - fikk bot

Fred Husøy parkerte bilen sin på oppmerket plass på Gimlemoen i Kristiansand. Noen timer senere var oppmerkingen borte - og på ruten lå parkeringsboten.