Skole og idrett rammes av investeringsstopp

Fylkesmann Svein Alsaker nekter Bergen kommune å låne penger til nye investeringer. Det vil først og fremst ramme skole og idrett.