Ber om hjelp med oljeleting

Den kommunale aksjonsledelsen etter «Rocknes»-forliset ber folk varsle fra dersom de finner olje i strandsonen i bergensområdet.