Passasjerer på slep - bussdører undersøkes

Ved to tilfeller den siste måneden er en passasjer blitt hengende på slep etter bussen. Politiet vil nå undersøke om Gaias bussdører er en risiko.