Håper på svar på broen

Politiet har forventninger til hvilke spor de kan finne på broen om bord på «Rocknes».