Kystdirektoratet politianmeldt

Kystdirektoratet er anmeldt for å forsinke tømmingen av olje fra den synkeferdige rustholken MS «Silver» i Blomvågen.