Sink av avfall

Eit avfallsprodukt i Tyssedal blir råstoff til sink verd over ein halv million kroner i året, sjølv etter dagens låge dollarkurs.