• <b>NEI-FEIRING:</b> De er uenige om mye, men slår pjaltene sammen i kampen mot norsk EU-medlemskap. F.v. Torstein Dahle (RV), Audun Lysbakken (SV), Rune Skjælaaen (Sp) og Anita Apelthun Sæle (KrF). I forgrunnen (t.h.) fylkessekretær Laila Melkevoll i Hordaland Nei til EU.<br/>FOTO: JAN M. LILLEBØ

Mobiliserte på mimre-møte

De mimret, sang og feiret nei-triumfen for ti år siden. Nå er de klar for en ny tøff kamp mot norsk innlemmelse i Den europeiske union.