Eksplosjonsfarlig flyttearbeid

Politi- og brannmannskap klarte i kveld å fjerne vogntoget med eksplosjonsfarlig last som kjørte utfor veien i Vadheim ved 01.15-tiden. Lasten kunne ha eksplodert dersom den kommer i kontakt med vann eller luft.