Ingen streik ved skoler, høyskoler, sykehus og museer

En flere dager lang mekling om om tariffavtalen for ansatte innenfor helse, utdanning og kultur endte med enighet.

Publisert:

OMFATTENDE MEKLING: Partene var samlet hos Riksmekleren natt til lørdag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

NTB

Oppgjøret i det såkalte HUK-oppgjøret (helse, undervisning og kultur) omfatter totalt 22 meklinger, som alle har gått parallelt, og som startet torsdag 17. november.

Partene hadde frist for å bli enige til midnatt natt til lørdag, men ble sittende og mekle nærmere fem timer på overtid før de ble enige.

– Vi er godt fornøyd med resultatet og glad for at det ikke ble konflikt, noe som etter vår oppfatning var unødvendig, sier forhandlingsleder Klemet Rønning-Aaby i Unio til NTB.

– Alle er tjent med dette

Partene ble enige om en ny tariffavtale mellom Hovedorganisasjonen Virke som representerer arbeidsgivere innenfor helse, utdanning og kultur (HUK), og 21 forbund i Unio og Akademikerne, samt Lederne og Skolenes Landsforbund.

– Til tross for mange involverte parter og store spørsmål på agendaen, har partene jobbet konstruktivt for å komme fram til ordninger alle kan være fornøyde med, sier Blyverket.

Enigheten innebærer videreføring av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP for konkrete sykehus integrert i spesialisthelsetjenesten, skoler, høgskoler og museer.

– Alle er tjent med denne enigheten om pensjon, både arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet, sier forhandlingsleder og direktør i Virke Inger Lise Blyverket.

Unngikk streik

Unio-forbundene hadde på forhånd varslet uttak av 276 medlemmer. I første omgang var det meldt plassfratredelse for medlemmer i Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk ergoterapeutforbund og Norsk Radiografforbund.

En streik ville blant annet rammet flere avdelinger ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen, Stiftelsen Diakonhjemmets Sykehus i Oslo, en rekke museer i Trondheim, montessoriskoler i Bærum og Drøbak og folkehøgskolene Rødde og Solborg.

Publisert: