Ribba kommunen for datautstyr

Både ordføraren og rådmannen i Radøy sit utan skrivereiskap, etter at tjuvar ribba kommunehuset for datautstyr.