Eldre dopes og bindes

Ved 14 av 16 sykehjem i Bergen blir eldre dopet ned, stengt inne eller bundet fast. Dette er eksempler på nøden i norsk eldreomsorg. Men nå slår de eldre tilbake.