Buss utbrent etter tunneldrama

Ingen personar blei skadde, men det var dramatisk då det tok til å brenne i ein buss i den vel to kilometer lange Bergstunnelen ved Fjærland i føremiddag.