Playmakeren

Oddbjørn Farsund, Esso-forhandlar i Førde, er mannen forbrukarane kan takke for den låge bensinprisen.