14 nye barnehagar i Bergen

Tusen nye born skal få tilbod om barnehageplass i Bergen dei nærmaste åra. Kommunen vil bygga 14 nye barnehagar i Bergen innan 2003. Sjekk kor!