Byrådet stopper barnetakst

Alt tyder på at det ikke blir noe av ordningen med barnetakst på bussen på dager med høy luftforurensning. Byrådet vedtok i dag å droppe tiltaket.