Spillvarme kan gje pelletsfabrikk

Statoil Mongstad slepp 3 milliardar kilowattimar varme ut i Fensfjorden kvart år. Kvifor ikkje nytta varmen til å turka flis for biobrensel, spør Naturvernforbundet Hordaland.