Elevar kan få fri når læraren er sjuk

I Førde kan elevar neste skuleår få fri når læraren er sjuk. Halvparten av søknadene om tiltak til skulesvake barn blir avslått. Skulebudsjettet er barbert.