Fortalte om ukultur

Flere Hansa-ansatte skal i politiavhør ha forklart at det var ganske vanlig å ta med seg varer hjem.