Mer sosialhjelp til barnefamilier

Det skjer ingen opptrapping av sosialhjelpssatsene i Bergen i 2002.