Medlem nummer 900.000!

Vibecke Garnes Wulf (38) fra Bildøy på Sotra ble Coop-medlem nummer 900.000. Onsdag fikk hun oppmerksomhet og heder fra ledelsen i Coop.