Refser barnehageplan

Foreldre og ansatte mener innstillingen til barnehageplan for Bergen er en effektiviseringsplan som vil gi overfylte Bergens-barnehager.