Fryktar dødsulukker i fjellet

NGI reknar snøskredfaren i fjellet no som middels. Det betyr at liv kan gå tapt. Faren for skred utløyst av aktivitet utanfor skiløyper er alltid stor.