Pårørande nektar flytting

Pårørande til dei seks pasientane ved Lavik sjukeheim vil nekte kommunen å flytte dei.