Færre tilsette på vegkontor

Vegdirektoratet meiner det trengst minimum 40 arbeidsplassar ved Statens vegvesen sitt regionkontor på Leikanger.