Flere handikappede på ski

Mange funksjonshemmede fra Hordaland har vært på sitski-kurs i vinter, i regi av Skifremme DNS Bergen.