Dette sa legen

Dette er nokre av dei utsegnene legen kom med då han skulle stadfeste dødsfallet til den 87 år gamle kvinna: