Omstridt pasient-flytting utsatt

Den omstridte flyttingen av åtte demente pasienter fra Mildeheimen til Rosehagen ble i går utsatt med en uke. Årsaken er klage til fylkeslegen, samt manglende godkjenning fra branntilsynet.