Hardanger-SV vil brøyt Vidda

SV-arar i Hardanger er ikkje som SV-arar frå byen. Dei vil brøyte Rv 7 over Hardangervidda, og for dei må Hardangerbrua berre koma - når tida er inne.