Bruker kloakk-millioner på vassdrag

Hver bergensk husstand har betalt 2000 kroner for mye i vann- og avløpsgebyr siden 1991. SV vil bruke pengene til å rense vassdrag.