Langfossen berga

NVE vil i Saudafjella starta ei av dei største vasskraftutbyggingane i nyare tid, men tilrår å verna Langfossen.