Held ungane heime frå skulen

«Ikkje eigna som opphaldsrom for menneske,» heiter det i ein rapport frå Næringsmiddeltilsynet om inneklimaet i to klasserom ved Rossland skule i Meland. Men kommunen vil likevel ikkje stenge klasseromma.