Røyk lagde røyk og full utrykning

Ingen røyk uten ild, heter det. I Nordahls Bruns gate ble det røyk av røyk. Brannvesenet rykket ut med to brannbiler og Simon Snorkel for å slukke et ulmende askebeger.