27 puser - ingen katastrofe!

De er mor, far og fire barn. Elleve kaniner, to fugler, to hunder, en chinchilla, gullfisker - og 27 katter! Velkommen til familien Dyregod på Sotra.