Forlik om bybudsjettet

Høyre og byrådspartiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er blitt enige om å kutte kommunenes utgifter for resten av året med 108 millioner kroner.