Sykehuset anker pasientsex-dom

Haukeland Sykehus godtar ikke at den 36-årige ansatte som hadde sex med en pasient, skal få jobben tilbake. I Bergen byrett ble avskjedigelsen av 36-åringen kjent ugyldig.