Knallhard kritikk etter dødsfall på sjukehus

Legen skulle ta prøve av beinmargen i brystet. Men nåla gjekk inn i hjarta og pasienten døydde. No får legen åtvaring og sjukehuset skarp kritikk av Statens helsetilsyn.