Munkekloster i Parkveien

Bergen skal få sitt munkekloster. Sommeren 2003 inntar de første augustinske korherrene det nye klosteret i Parkveien. Samtidig overtar de hele ansvaret for katolske St. Paul menighet.