Sleppte ut gylle med vilje

Ein gardbrukar i Gaular har i politiavhøyr vedgått at han med vilje sleppte ut store mengder gylle i elva Gaula.