Held truleg fast på Fjord1

Ingenting tyder på at dei massive reaksjonane mot Fjord1-namnet har påverka leiinga av konsernet som Fylkesbaatane er ein del av. I dag skal dei bestemme seg.