• BETALT SELV: Den tidligere lederen i elveeierlaget i Guddalselva i Rosendal, Ørjan Solheim, betalte advokatbistand fra egen lomme i striden hvem som skal ha oppdraget med å samle inn genmateriale fra vassdragene i Hardanger. FOTO: Einar Aarre

Kontrakter verd millioner var ulovlige

Oppdraget med å samle inn genetisk materiale fra truete laksestammer i elver og vassdrag i Hardanger til en genbank, burde vært lagt ut på anbud.