• Prospekt over Nykirken og Nykirkealmenningen i Bergen sett mot øst. Begge de bergenske bigamistene hørte hjemme i Nykirkesognet. Den ene, Ragnele Poulssdatter, døpte i juni 1722 barnet Jonas i Nykirken. Barnefaren var Peder Mathiassen, en mann hun hadde giftet seg med mens hennes første ektemann var i krigstjeneste. FOTO: Foto og utlån: Johan Friedrich Leonhard Dreier/Nasjonalbiblioteket.

Bergenske bigamister

To etasjer under bakken i Statsarkivet i Bergen finnes det arkivsaker som forteller om en stor forargelse i Nykirkemenigheten i Bergen i 1722. Og forargelsen gjaldt nettopp bigami.