Eksplosjonsfare på Haukeland

Politiet beordret full evakuering etter en lekkasje av 60 kubikkmeter eksplosjonsfarlig metangass på Haukeland Universitetssykehus i dag.