Skilsmisse kan føre til foreldrefiendtlighet

15-20 prosent av barna som har skilte foreldre, opplever konflikter knyttet til skilsmissen. I ytterste konsekvens kan disse føre til at barna utvikler fiendtlighet og hat mot foreldrene. Tilstanden har navnet foreldrefiendtlighetssyndrom.