Årlig møte med fangeleirens krigsgufs

Espeland er den eneste norske fangeleiren der bygninger og krigsgufs er bevart. Åttende mai markeres med generasjonsmøte på Espeland.