- «Rocknes» dømt til å kantre

Var «Rocknes» godt nok konstruert? Hva gjorde at skipet kunne gå rundt så raskt? Er regelverket godt nok?