• IDEALIST: Svein Skogstrand har drevet med hjelpearbeid i fem år, og har reist for Unicef til Sierra Leone, Liberia og Sudan. Lørdag reiste han og konen Sigrid Bø Skogstrand til Sri Lanka for Redd Barna.<p/> ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG

Barnesoldatenes reddende engel

Etter noen måneders pause fra krigsområdene i Liberia, er hjelpearbeider Svein Skogstrand (58) klar for nye oppdrag. Lørdag reiste han til Sri Lanka for å hjelpe barnesoldater å komme hjem.